Miljø

Miljø handler selvfølgelig om aktiviteter, der har til formål at beskytte eller forbedre miljøet. Man kan med fordel arbejde med miljørelaterede CSR-aktiviteter på to niveauer: Hvad kan der gøres her og nu? – og hvad kan der gøres på længere sigt?

Eksempler på her og nu-tiltag:

 • Klima-kampagne med plan for strøm- og brændstofbesparelser
 • Plan for at spare på vandet
 • Grønne indkøb, fx udskift printer og kopi papir til certificeret papir

Eksempler på langsigtede tiltag:

 • Kan der udskiftes til mere miljøoptimale materialer i produktionen?
 • Kan der udvikles nye og miljøforbedrede produkter?
 • Er der mulighed for at få miljøvaredeklarationer på udvalgte produkter
 • Bliv certificeret til at handle med certificerede trævarer
 • Implementering af miljøledelses-standarder

Lad CSR-Direct hjælpe med at gennemgå, udvælge og tilrettelægge relevante miljø tiltag, der hænger nøje sammen med jeres virksomheds kerneforretning, så både jeres virksomhed og miljøet får mest muligt ud af indsatsen.

What is CSR?

Basically, CSR is about responsibility and how companies contribute positively to:

 • the environment
 • local and global communities
 • employees

CSR is short for
Corporate Social Responsibility.

Read more about CSR here